2020.06.01

Үнэнээ хэлэх нэвтрүүлэг: Би хариулъя

Нийгэмд тархсан гүжир гүтгэлэг, хов жив, доромжлол бүхэнд баримттайгаар хариултууд өглөө.