2021.01.25

Өвөрхангай аймгийн 2000 орчим малчин өрх отроор өвөлжиж байна

Өвөрхангай аймагт 950 орчим тонн хүчит тэжээлийг гардууллаа. 

УИХ-ын гишүүн С.Чинзориг: 

УИХ-аас малын тэжээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үнийг нь буулгах талаар дэс дараатай арга хэмжээ авч байна. Өвс тэжээлийн гаалийн болоод НӨАТ-ыг тэглэсэн. Энэ нь өвөл тэжээлийн гачигдалтай байгаа үед хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нөгөө талаас үнийг бууруулах арга хэмжээ болно.