СХД-ийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн боллоо
2021.01.25

СХД-ийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн боллоо

Шуурхай зөвлөгөөнд дүүргийн удирдах ажилтнууд, цагдаагийн газар, Замын цагдаагийн хэлтэс, онцгой байдлын хэлтэс, эрүүл мэндийн төвийн дарга нар оролцож 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаар мэдээлэл хийж санал солилцлоо.

Дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэсээс 12 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 1 дүгээр сарын 18-20-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтыг 196 объектод хийж гүйцэтгэлээ.

Шалгалтаар нийт 285 зөрчлийг илрүүлэн, 137 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, халдвар хамгааллын мөрдөлтийг сайжруулах чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан гэдгийг дүүргийн онцгой байдлын хэлтээс танилцуулав.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга Н.Алтаншагай Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/25 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах. Короновируст /Ковид-19/ цар тахалттай тэмцэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд байгууллагууд албан хаагчдаа үе шаттайгаар PCR шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, Нийслэлийн Эрүүл мэндийни газраас нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Дүүргийн эрүүл мэндийн дарга Ч.Өнөрсайхан үүрэг болголоо.

СХД-ийн Засаг дарга Н.Алтаншагай

Мөн эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын ариунтгал, халвар хамгааллын дэглэмийг хатуу мөрдөж, хэрэгжилтэнд дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газраас тогтмол хяналт тавьж ажиллах. Томоохон захуудад болон хуралдааны төвүүдэд үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжид короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйжүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс хүнсний аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болголоо.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn