2021.04.03

Репо санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 2 их наяд төгрөгт хүргэнэ

УИХ-ын гишүүн Ж.Ганбаатар: 

10 их наяд хөтөлбөрийн гол гурван хөтөлбөр нь Монгол банкар дамжуулан явж байгаа. Энэ хөтөлбар нь долоон их наяд. Үлдсэн гурван их наяд нь засгийн газраас гарна.