2021.04.11

Хэв журмыг сахиулахдаа иргэдэд хүндрэл учруулахгүйгээр зөвлөн туслахыг шадар сайд үүрэг болголоо

Шадар сайд замын хөдөлгөөн болон нийтийн хэв журмыг саахиулж байгаа албан хаагчилдтай цахимаар уулзалт хийлээ.