Банкны тухай хуулийн гол ТАВАН өөрчлөлт
2021.04.21

Банкны тухай хуулийн гол ТАВАН өөрчлөлт

Өнгөрсөн намрын чуулганаар “Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль", уг хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиудыг хэлэлцэн баталсан билээ.

УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин энэхүү хуулийн төсөл хэрэгжиж эхэлснээр иргэд, аж ахуй нэгжид ямар үр нөлөөтэй талаарх ойлголтыг энгийн ойлгомжтой байдлаар өөрийн цахим хуудастаа цувралаар  танилцуулж байна. 

Банкны тухай хуулийн ТАВАН гол өөрчлөлт юу вэ? гэдгийг энэ удаад танилцуулсан байна.

Үүнд:
  1. Арилжааны банкнууд ХУВЬЦААТ КОМПАНИ болно.
  2. Эзэмшлийн ХУВЬЦААНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР 20%-иар тогтоосон.
  3. Хуулийн хэрэгжих хугацааг тодорхой заасан.
  4. Засаглалын тогтолцоог ил тод болгосон
  5. Хяналтын систем тодорхой болж, сайжирсан.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn