“Boom” төсөл хэрэгжиж эхэллээ
2021.05.14

“Boom” төсөл хэрэгжиж эхэллээ

Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд 2021-2022 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын төрийн өмчийн 25, төрийн бус өмчийн 8 сургуулийн нийт 2229 суралцагч 12 дугаар ангиа төгсөж байна. Үүнээс 2212 суралцагч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгнө гэсэн тоон судалгаа гарсан.

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийн суралцагчдыг элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилттай өгөхөд туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлээ зөв сонгоход дэмжлэг болох зорилгоор “BOOM” төслийг санаачлан хэрэгжүүлж эхэллээ.

Мөн “ВООМ” нэртэй цахим хаалттай групп нээж ЕБС-ийн удирдлага, багш, төгсөгчдийг нэгтгэн мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж, дүүргийн шилдэг багш нараар давтлага өгөх бэлтгэл ажлыг хангаад байна.

Бидэнд үлдээд байгаа 45 хоногийн хугацаанд өдөр хоног, цаг хором бүрийг алдалгүй, өнөөдөр маргааш гэж хойш тавилгүй сургууль, суралцагч, багш бүр хичээн чармайж, элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа амжилттай өгөхийн төлөө хамтдаа хичээцгээе.