2021.05.30

Салхитын мөнгөний ордыг төр авсан нь баялагтаа эзэн болох эхлэл байлаа

Салхитын мөнгөний ордыг төр авснаар 420 гаруй мянган ахмадын 760 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийг тэглэсэн юм.