УИХ-ын гишүүн Н.Ганибалаас МУ-ын Ерөнхий сайдад хандан “Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний талаар” асуулга тавилаа
2021.08.03

УИХ-ын гишүүн Н.Ганибалаас МУ-ын Ерөнхий сайдад хандан “Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний талаар” асуулга тавилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Ганибалаас Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан “Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний талаар” тавьсан асуулга.