Россотрудничесвто нийгэмлэгийн тэргүүн Амгалан Базархандаевтай уулзлаа
2021.09.10

Россотрудничесвто нийгэмлэгийн тэргүүн Амгалан Базархандаевтай уулзлаа

УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалан Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн захирал, Элчин сайдын зөвлөх, Россотрудничесвто нийгэмлэгийн тэргүүн Амгалан Базархандаевтай уулзлаа.

Уулзалтаар Говь-Алтай аймагт зохион байгуулах;

-          Баруун бүсийн “Орос хэлний олимпиад”-ын бэлтгэл ажил;

-          аймгийн ЕБС-ийг ОХУ-ын хил залгаа бүс нутгийн сургуулиудтай нөхөрсөг харилцаа тогтоох, харилцан туршлага судлуулах;

-          багш, боловсон хүчин бэлтгэх, Алтайд Орос хэлний сургалтын төв байгуулах;

-          олимпиадын бэлтгэл хангах асуудлаар ярилцлаа.

Орос хэлний олимпиадыг 9 сарын сүүлээр аймгийн төвд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.