2021.09.15

Шатахууны хомсдол бий болоогүй, нөөц багассан

 Ц.Эрдэнэбаяр:

 "ОХУ-ын Роснефть компаниас Монгол Улсын төрийн байгууллагад шатахуун түгээх станц барья гэсэн албан мэдэгдэл ирүүлээгүй.

Түүнчлэн Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7.2-т нийт импортолж буй бүтээгдэхүүний 30-аас дээш хувийг нийлүүлж буй компани жижиглэнгээр худалдаалахыг хориглосон байдаг. Иймд Роснефть компани жижиглэнгийн худалдаа хийх боломжгүй" хэмээн хариулав.