Сүхбаатар дүүргийн бүтээн байгуулалтын ажил сайн явж байна
2021.09.20

Сүхбаатар дүүргийн бүтээн байгуулалтын ажил сайн явж байна

Дүүргийн 20 дугаар хороо Хадатын 3 дугаар гудамжинд орон нутгийн төсвөөр тоосжилтыг бууруулах, шавар шалбааг арилгах зорилгоор 1,4 км дайрган хучилт хийлээ.

Мөн тус дүүргийн 1-р хороонд байрлах 143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж энэ хичээлийн жилээс үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэнтэй танилцлаа. Гадна зогсоолын тоог нэмэх, нэмэлт камер суурилуулах зардлыг шийдвэрлэхээр боллоо.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn