2021.10.06

Баянхошуу дэд төвд 2826 гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг хүлээлгэн өглөө

Австри улсын засгийн газар 2019 оноос хойш СХД-т 2800 гаруй гэрэлтүүлгийг тавьж өгсөн байна.