“Хүүхэд хөгжлийн инкубатор төв”-ийг шинээр байгуулан, ашиглалтад орууллаа
2021.09.20

“Хүүхэд хөгжлийн инкубатор төв”-ийг шинээр байгуулан, ашиглалтад орууллаа

Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам, Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Швейцарийн хамтын ажиллагаанаас хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн хүрээнд орон нутагт ногоон хөгжилд суурилсан тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан ажиллаж байна.

Энэхүү төслийг ерөнхий боловсролын 122 дугаар сургууль дээр хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хүүхэд бүрийн мэдлэг, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор  “Хүүхэд хөгжлийн инкубатор төв”-ийг шинээр байгуулан, ашиглалтад орууллаа.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn