2021.10.08

Нийслэлд шахмал түлш борлуулах 500 цэг ажиллаж байна

Түлш борлуулах цэг нэмэгдсэнээр иргэд оочер дараалалгүй түлшээ авч болохоор боллоо.