2021.08.27

Сайжруулсан түлшний "Сайн карт"-ны бүртгэл 80 хувьтай байна

З.Төмөртөмөө: 

Нэг өрхөд 2-3 карт байх тохиолдол байна. Нэг картаар иргэд долоо хоногт 6 ширхэг сайжруулсан түлш авдаг. Хотын даргын захирамжаар картыг бүртгэлжүүлж эхэлсэн.