2021.10.03

Манай улс 2020 онд 31.2 сая тонн нүүрс экспортолсон

Б.Ганхуяг: 

Борлуулалт тасалдсан шалтгаан нь уртын тээвэр зогссон байгаатай холбоотой. Уртын тээврийг богинотой нь холивол хяналт тавихад хүндрэл үүсдэг.