Баянгол дүүргийн СӨХ-дын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ
2021.11.22

Баянгол дүүргийн СӨХ-дын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ

Баянгол дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, зөвлөн  туслах үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг 2021.11.19-ний өдөр танхимаар болон цахимаар хуралдлаа.

Ажлын хэсгийг дүүргийн ИТХ-ын дарга Б.Сэмжидмаа, ИТХ-ын Хууль зүй, цахим бодлогын хорооны дарга, төлөөлөгч Б.Ууганцэцэг, дүүргийн ИТХ-ын  Дэд бүтэц ногоон хөгжлийн хорооны дарга, төлөөлөгч Ө.Ууганжаргал нар ахалж гишүүдээр төлөөлөгчид болон дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн  Улсын байцаагчид багтжээ. 

Шалгалтын үеэр зөрчил арилгах чиглэлээр зөвлөмж, дүгнэлт өгөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд улсын байцаагч холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу албан даалгавар, албан шаардлага өгч хариуцлага тооцох болно.