2021.12.16

Төрийн хүнд суртал, авлигыг бууруулахад Зөвшөөрлийн тухай хууль суурь болох учиртай

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт: 

Монгол Улс авлигалаар дэлхийд 111-т ордог болсон. Улам л авлигал нэмэгдэж байна. Үүний үндэс юу вэ? гэхээр төрийн албаны хүнд суртал.