ЖДҮ эрхлэгчид тоног төхөөрөмжийн буцалтгүй тусламжийн төсөлд шалгарлаа
2022.01.14

ЖДҮ эрхлэгчид тоног төхөөрөмжийн буцалтгүй тусламжийн төсөлд шалгарлаа

НЗДТГ, Нийслэлийн "Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв" НӨҮГ, Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Ковид-19 цар тахлын үед Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бичил, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн ЖДҮ эрхлэгчдэд тоног төхөөрөмжийн буцалтгүй тусламж олгохоор болжээ.

Тус төсөлд нийт 33 ААН, иргэд шалгарсан бөгөөд үүнээс Сонгинохайрхан дүүргийн 24 бичил, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид 10 сая хүртэлх төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн буцалтгүй дэмжлэг авах болсон байна. Сонгинохайрхан дүүргийн хувьд 2022 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд түлхүү анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байна.