Сүхбаатар дүүргийн 33 цэцэрлэгт халдвар хамгааллын ариун цэврийн багц тараалаа
2022.02.16

Сүхбаатар дүүргийн 33 цэцэрлэгт халдвар хамгааллын ариун цэврийн багц тараалаа

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр МУЗН, Сүхбаатар дүүргийн Улаан Загалмайн Хороо хамтран Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 33 цэцэрлэгийн тусгаарлах өрөөнүүдийн халдвар хамгааллыг сайжруулах зорилгоор ариун цэврийн багц тараалаа.