2022.03.14

Эрдэнэт хотын иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдлийг холбогдох газруудад хүлээлгэн өглөө

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдлийг аймгийн Засаг дарга, холбогдох албан тушаалтнууд, Баян-Өндөр сумын Засаг дарга, албаны хүмүүс болон Эрдэнэтийн ДЦС, Эрдэнэт Булганы ЦТС ТӨХК, Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК-д хүлээлгэж өглөө.

УИХ-ын гишүүн Д.Батлут гурав дугаар сарын 2-7-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант сумын бүх багийн иргэдтэй уулзалт хийсэн.

Уулзалтад 2200 орчим иргэн оролцож, уулзалтын үеэр 152 хүн асуулт, санал, хүсэлт илэрхийлсэн бол бичгээр 50 иргэн 63 санал, өргөдөл өгсөн байна.

Тэрээр орон нутгийн Засаг захиргааны эрх хэмжээнд шийдэх асуудлыг ийнхүү хүлээлгэн өгсөн бол УИХ-ын түвшний асуудлыг удахгүй ажил хэрэг болгоно хэмээв.