Чиглүүлэгч бэлтгэх цахим сургалтыг зохион байгууллаа
2022.06.22

Чиглүүлэгч бэлтгэх цахим сургалтыг зохион байгууллаа

МҮЭ-ийн холбооноос  /2022.06.21/ өдөр “Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөтгөж, цочролд хариу үзүүлэх бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтад үдээс өмнө Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Өмнөговь аймгийн сумын ҮЭ-ийн холбоодын дарга, идэвхтэн, малчдын төлөөлөл болсон 40 гаруй оролцогчид хамрагдсан бол үдээс хойш Сүхбаатар, Хэнтий, Дорнод, Говь-Алтай аймгийн 30 гаруй оролцогч хамрагдлаа.

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарсан “Малчдын эвлэлдэн нэгдэх эрх, хамтын гэрээ хэлэлцээр, нийгмийн хамгааллыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд энэхүү сургалтыг явуулсан бөгөөд Малчдын эвлэлдэн нэгдэх эрх, хамтын гэрээ хэлэлцээрийг дэмжих, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой хууль тогтоомжийн талаар чиглүүлэгч бэлтгэх зорилгоор зохион байгуулсан юм.

Тус сургалтыг МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Х.Буянжаргал нээж төслийн талаарх танилцуулгыг хийлээ. Тэрээр “МҮЭ-ийн холбооноос эхний шатанд танилцуулах сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Цаашдаа дараагийн шатанд сургагч багш нарыг бэлтгэх зорилготой ажиллана. Энэ удаа бид загвар төслийг хэрэгжүүллээ. Цаашдаа МҮЭ-ийн холбоо орон даяар энэхүү ажлаа үргэлжүүлнэ. Төслийн үр дүнд малчдад нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгалын асуудлаар ойлголт мэдээллийг өгснөөр тэдгээрийн нийгмийн даатгалд хамрагдалт тодорхой хувиар нэмэгдсэн. Суманд байгаа малчдыг үйлдвэрчний эвлэлд нэгтгэх, ҮЭ-ийн зохион байгуулалтад оруулснаар МҮЭ-ийн холбооны гишүүнчлэл нэмэгдэж аймаг, сумдын хэлэлцээрт малчдын нийгмийн хамгааллын асуудал туссан. Мөн МҮЭ-ийн холбооноос малчдын хамтын гэрээ, эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөөний талаар мэдлэг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулагдсан байна” гэдгийг онцоллоо.

 Сургалтын төгсгөлд энэ сэдвийн хүрээнд сумдад бусад төр, нийгмийн таван түнш байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах талаар нэгдсэн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Тус чиглүүлэгч бэлтгэх цахим сургалтыг МҮЭ-ийн холбооноос энэ сарын 23-нд мөн энэхүү хэлбэрээр  Сүхбаатар, Говьсүмбэр,  Өмнөговь, Өвөрхангай, Архангай, Булган, Орхон, Баянхонгор, Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Дундговь, Төв аймгийн ҮЭ-ийн гишүүд малчдад зохион байгуулна

 Сургалтын төгсгөлд энэ сэдвийн хүрээнд сумдад бусад төр, нийгмийн таван түнш байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах талаар нэгдсэн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Тус чиглүүлэгч бэлтгэх цахим сургалтыг МҮЭ-ийн холбооноос энэ сарын 23-нд мөн энэхүү хэлбэрээр  Сүхбаатар, Говьсүмбэр,  Өмнөговь, Өвөрхангай, Архангай, Булган, Орхон, Баянхонгор, Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Дундговь, Төв аймгийн ҮЭ-ийн гишүүд малчдад зохион байгуулна