2022.06.28

Нийт 117 байршилд 3045 граш чөлөөлөөд байна

Нийтийн эзэмшлийн гудамж болон гарааш чөлөөлсөн талбайг тохижуулах ажлын явцын талаар Хот тохижилтын газрын дарга Б.Мөнхцэцэг “Нийслэлийн Засаг даргаас 10 захирамж эрх шилжиж ирсэн. Гүйцэтгэл 50 орчим хувьтай байна. Гарааш чөлөөлсөн 70 байршилд зураг хийж байгаа. Үүнээс 47 байршлаас 17 байршилд зогсоол, үлдсэн 30-д зураг хийж, дөрвөн байршилд тохижилтын ажил хийгээд дуусаж байна. 11 байршлын тохижилтын ажил хийхэд бэлэн болж байгаа” хэмээн ярив. Зам, талбайн цэвэрлэгээ, ногоон байгууламжийн усалгаа зэрэг чиг үүргийн ажлууд хэвийн үргэлжилж байгаа аж. Мөн барилгын материалын үнэ өсөж байгаатай холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл үүсэж байгааг хэлж байлаа. Хотын дарга дүүргийн Засаг дарга нарыг энэ ажилд уялдаатай, хамтран ажиллах хэрэгтэйг сануулж байв.