2022.06.28

"Зочны цаг" нэвтрүүлгээр МҮЭХ-ны ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбат оролцлоо

МҮЭХ: Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн хүрээ нэмэгдэж байна.