Хүн үүслийн ул мөрийг хадгалсан Лигийн Цагаан агуйн орчмыг тохижуулав
2022.07.18

Хүн үүслийн ул мөрийг хадгалсан Лигийн Цагаан агуйн орчмыг тохижуулав

Баянхонгор аймгийн Аялал жуулчлалын онцлог бүтээгдэхүүн үзмэр, түүх соёлын хосгүй дурсгалт газар болох Баянлиг сумын Цагаан агуйг БОАЖЯ-ны дэмжлэгээр тохижууллаа.

Соёлын өвийг хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор тухайн түүх соёлын дурсгалыг хамгаалж Аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулах, тухайн бүс нутгийг сурталчлах төсөлт  ажлыг "Шинэ санаа" ХХК хэрэгжүүлсэн юм.