2022.08.16

Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдэнэ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, бүх шатны Засаг дарга, орлогч зэрэг улс төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг тусгайлан тогтоосон хууль тогтоомж манай улсад байхгүй.

Иймээс төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг Монгол Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлсэн. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой асуудлууд нийгэмд их гардаг. Тухайлбал, орон нутагт хууль зөрчиж томилгоо хийдэг. Аймаг нийслэл, сум, дүүргийн засаг дарга, тэдгээрийн орлогч, ИТХ-ын дарга нар ёс зүйн зөрчил гаргадаг ч ажилдаа үлддэг. Энэ зөрчлийг шалгаж, хариуцлага тооцдог, хяналт тавих эрх зүйн орчин бүрдүүлэх шаардлагатай гэж хууль санаачлагчид үзсэн юм.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Цэрэнпунцаг

Төрийн албан хаагчид ёс зүйтэй байх ёстой гэдгийг дэмжинэ. Гэхдээ хөдөө орон нутгийн төрийн албан хаагчид цалин багатай ажиллаж байна. Тэд хээл хахуульд авдаггүй. Энэ асуудал нийслэлийн томчуудад байдаг. Төрийн албан хаагчдад сэтгэл зүйн зөвлөгч хэрэгтэй. Хүний амьдралд тохиолдох янз бүрийн таатай, таагүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан сэтгэл зүй өөр байдаг. Ийм нарийн асуудлыг шийдэж байгаа хуульд төрийн албан хаагчийг хамгаалсан зохицуулалт байх ёстой.

Уг хууль батлагдсанаар төрийн албан хаагч ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэх эрхэм зорилгоо ухамсарлаж, төрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ хуулиар тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан биелүүлэх юм. Мөн ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн албан хаагчид хариуцлага ногдуулах, хууль эрх зүйн орчин бүрдэнэ.