2022.08.31

МСҮТ-ийн оюутан сар бүрийн 200 мянган төгрөгийн тэтгэмжээ төгсөхдөө бөөнд нь авна