2022.09.22

Б.Дэлгэрсайхан: Ашиглалтын лиценз, хайгуулын лицензийг шилжүүлэх асуудал дээр хууль учир дутагдалтай байна