Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдын 122,4 км замын төсөв маш бага тавигдсан
2022.10.21

Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдын 122,4 км замын төсөв маш бага тавигдсан

Төсвийг дагаж орж ирж буй хуулиуд тэр дундаа газрын тухай хуульд хөдөө орон нутагт шилжин суурьших үед нэг удаа үнэгүй газар олгоно эсвэл хотын иргэн Төв аймагт очиход худалдаж авах орон сууц, газар байхгүй байгаа нь зөрчилтэй зүйлүүд байгааг харуулж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn