Орхон аймгийн ЕБС-д 1310 ширхэг таблет, тестийн машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг гардуулав
2022.11.01

Орхон аймгийн ЕБС-д 1310 ширхэг таблет, тестийн машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг гардуулав

Орхон аймаг, 20 дугаар тойргийн иргэдийн төлөөлөл, дуу хоолой болох үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Боловсролын салбарын нийт ажилтнуудыг цахим тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд,

2022 оны улсын төсөвт 3 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалтаар Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 1310 ширхэг таблет, тестийн машин 20 ширхэг зэрэг шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг гардууллаа.

Энэхүү ажил нь багш сурагчдын ажиллаж суралцах таатай нөхцөлийг хангахад чухал нөлөөтэй юм.