2022.11.02

Аж ахуй нэгжүүд ойр орчмынхоо 50 м замын цасыг цэвэрлэх ёстой