СХД-ийн 31-р хороонд хийж буй бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж байна
2022.09.09

СХД-ийн 31-р хороонд хийж буй бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж байна

Сонгинохайрхан дүүргийн хороо тус бүрт улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлуудыг гүйцэтгэж байна.

Тухайлбал, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 43 хороо бүрт бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж зарим хороодод шинэ сургууль, цэцэрлэг ашиглалтад орж, гүйцэтгэлийн шатанд үргэлжилж байгаа ажил олон байгаа билээ.

Тэдгээрийн нэг болох 31-р хороонд энэ онд дараах томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлж байна.

  1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 320 хүүхдийн суудалтай Ерөнхий Боловсролын сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл  50 хувьтай үргэлжилж байна.
  2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 250 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил дуусаж 2022-2023 оны хичээлийн жилд ашиглалтад хүлээн авсан.
  3.  Дунднаран 13, 20 дугаар гудамжны гэрэл цахилгаангүй 55 айл өрхийг цахилгаанд холбосон бөгөөд 2022-2023 онд Дунднаран 17, 18 дугаар гудамжны тог цахилгаангүй айл өрхүүдийг тог цахилгаанд холбох бэлтгэл ажлыг хангалаа.
  4. Нийслэлийн замын  сангийн хөрөнгөөр хорооноос эгц хойш Хайрхан 9 дүгээр гудамжинд 1.6 километр авто зам тавих ажил үргэлжилж байна.
  5. Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хороо өгссөн 700 метр авто замыг шинэчилж байна.
  6. Дунднаран 17, Дунднаран 18 дугаар гудамжинд 31 гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэж байна.
  7. Хорооны 628, 564, 633 дугаар худгууд ухаалаг худгийн системд шилжихээр тендэр зарлагдсан.

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хайрхан 9 дүгээр гудамжинд тоглоомын талбай хийх бэлтгэл ажлыг хангажээ.