Зөвшөөрөлгүй байрлуулсан самбаруудыг буулгав
2022.08.16

Зөвшөөрөлгүй байрлуулсан самбаруудыг буулгав

Баянгол дүүргийн Эрчим хүчний гудамж дахь зөвшөөрөлгүй байрлуулсан, хуучирч муудсан самбаруудыг буулгалаа.

Нийслэл хотод үзэгдэх орчныг хязгаарласан, зөвшөөрөлгүй байршуулсан самбаруудыг буулгах ажлууд өрнөсөөр байгаа юм. Эдгээр чөлөөлсөн талбайд замын мэдээлэх, зүг, чиг заах тэмдгүүдийг нэмэгдүүлж байна.