2022.11.08

"Туул голын сав газрын тулгамдсан асуудал, цаашид авах арга хэмжээ" хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа