Сонгинохайрхан дүүргийн 870 өрхийг цахилгаан эрчим хүчинд холбоно
2022.11.11

Сонгинохайрхан дүүргийн 870 өрхийг цахилгаан эрчим хүчинд холбоно

УИХ-ын гишүүн Б.Жаргалмаа УИХ-ын гишүүн, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатарын хамт Сонгинохайрхан дүүргийн 33-р хорооны иргэдэд тулгамдаж байгаа дэд бүтэц  цахилгаан эрчим хүчний уналттай 400 гаруй өрхийн цахилгаанд холбогдоогүй, хүчдэлийн уналттай айл өрхийн цахилгааны асуудлыг харьяа яам, байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэн ажиллаж байгаа юм.

Энэ ажлын хүрээнд "Энержи тек ХХК" нь 2022 оны 11-р сарын 1-нээс эхэлж Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р хорооны 280, 26-р хорооны 13, 32-р хорооны 1350, 33-р хорооны 870 өрхийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох ажил хийж байна.