2022.12.06

Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажлыг улсын комисс хэсэгчлэн ашиглалтад авчээ