Юнескогоос зохион байгуулсан форумд цахимаар оролцлоо
2022.12.09

Юнескогоос зохион байгуулсан форумд цахимаар оролцлоо

ЮНЕСКО-оос зохион байгуулсан “Багш нарыг чадавхижуулах, боловсролыг өөрчлөхөд хиймэл оюун ухааныг ашиглах нь” сэдэвт олон улсын форумд цахимаар оролцлоо. 

Боловсролын салбарын цахим шилжилтийн гол анхаарах зүйл бол өгөгдөл, мэдээлэл, хувь хүний нууц, тандалт, хяналтын систем, хувь хүний бие даасан хараат бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, нэг талыг барьж асуудалд хандах болон ёс зүйн бусад асуудалд чиглэх ёстой гэдэг саналаа хэллээ.