2022.11.02

Багш нэг бүрт таблет, зөөврийн компьютер олгож сургалтын баазыг тэлж байна