2023 оны эхний 3 өдрийн байдлаар Палестин улсад хүчирхийлэл гарсаар байна
2023.01.09

2023 оны эхний 3 өдрийн байдлаар Палестин улсад хүчирхийлэл гарсаар байна

2023 онд Палестин улсад хүлээлт үүсгэж байгаа итгэл найдварын жагсаалт:
  • Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах Израилын тогтолцоог үгүй болох
  • Олон энгийн иргэдийн аминд хүрсэн хүч хэтрүүлэн хэрэглэх явдлыг зогсоох
  • Олон улсын хуулийн дагуух гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж буй бүх хүмүүсийг мөрдөн шалгаж, хариуцлага тооцох
Бид Палестин улс дахь хүний ​​эрхийн төлөө тэмцсээр байх болно.