2023.01.18

Азийн физикийн 23 дахь удаагийн олимпиадыг Монгол Улсад зохион байгуулна

Олимпиад тавдугаар сарын 22-30-ны өдрүүдэд болно. Азийн 30 гаруй улсын 240 орчим сурагч, 60 гаруй чиглүүлэгч багш энэ удаагийн олимпиадад оролцох юм.