Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ
2023.01.26

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ

Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооноос зохион байгуулсан уг хэлэлцүүлэгт БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, УИХ-ын гишүүн, ажлын хэсгийн гишүүн Х.Ганхуяг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Политехник коллежийн удирдлага, багш, суралцагч, эцэг эх, ажилтны төлөөлөл, Мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл зэрэг 130 гаруй хүн оролцлоо

Хэлэлцүүлгээр хуулийн төслийг оролцогч талуудад танилцуулж, хэлэлцүүлэн санал дүгнэлтийг нэгтгэх зорилгоор хуралдлаа.

Хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулж, Боловсролын багц хуулийн төсөл-шинэчлэлийн илтгэлийг УИХ-ын гишүүн, БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, хүлээгдэж буй үр дүнгийн илтгэлийг УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг танилцууллаа.