Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөлд санал авах хэлэлцүүлэг боллоо
2023.02.08

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөлд санал авах хэлэлцүүлэг боллоо

Тус хэлэлцүүлгийг МҮЭХ, УИХ-ын нийгмийн бодлогын байнгын хороо хамтран зохион байгуулав.

Хэлэлцүүлэгт аймаг, нийслэл салбарын ҮЭ-ийн холбоо, анхан шатны хороо, ҮЭ-ийн гишүүд, ажилчдын төлөөлөл орон даяар танхим болон цахим хэлбэрээр оролцлоо.

Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нь

  • Тэтгэвэр өвлөгддөг байх
  • Тэтгэврийн насыг уртасгахгүй байх,
  • Тэтгэврийн суурь тооцоолол 60 хувиас  эхлэх
  • Хөдөлмөрийн хүнд, хортой халуун, газрын дор, нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоож байгаа одоогийн тогтолцоог хэвээр хадгалах
  • Тэтгэврийг  жил бүр инфляцтай уялдуулж заавал нэмэгдүүлдэг байх
  • НД-ын бие даасан  байдлыг хангах , нийгмийн түншлэлд  суурилсан засаглалыг тогтоох
  • Даатгуулагчдын хүрээг өргөтгөх, “нөхөн даатгал” нэртэй улс төрийн  амлалтаар хууль гаргаж нийгэмд тэгш бус байдал гаргадаг байдлыг таслан зогсоох,
  • НД-ын хуулийг Ерөнхийлөгч УИХ  өргөн барих явдлыг хааж Зөвхөн Засгийн газар   хууль санаачлах эрх эдлэх 
  • Даатгалын хөрөнгийг аривжуулахдаа найдвартай зүйлд  мэргэжлийн багийн дүгнэлтийг үндэслэн НДҮЗ шийдвэрлэдэг байх
Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог дэмжихдээ  аажмаар шинэчлэл хийх, гэхдээ хувийн нэмэлт тэтгэврийг  зөвхөн даатгуулагчийн  сайн дурын байхаар хуульчилах гэх мэт санал байр суурийг хүргүүлсэн бөгөөд хэлэлцүүлэгт оролцогчдын саналыг тусгуулах чиглэлээр ажиллаж байна.