Иран улс дахь эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө дугарлаа
2023.03.09

Иран улс дахь эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө дугарлаа

Монголын Эмнести Интернэшнлийн гишүүд, идэвхтнүүд One Billion Rising Mongolia - Нэг Тэрбумаараа Тэмцье хөдөлгөөнд эв санааны нэгдлээ илэрхийлэхээс гадна, Иран улс дахь эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө дугарч байна.

Энэ бол зөвхөн хижаб өмсөх эсэх эсвэл ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг тэмцэл биш. Энэ бол хүн бүр эрхээ эдлэх боломжийг шаардах эрхийн төлөөх тэмцэл юм.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэн, цахим орчинд эв санаагаа нэгтгэхийг уриалж байна.