“Ослын үеийн удирдлагын тогтолцоо-Хариу арга хэмжээ” сургалт болов
2023.03.17

“Ослын үеийн удирдлагын тогтолцоо-Хариу арга хэмжээ” сургалт болов

Стратегийн команд штабын сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан Сонгинохайрхан дүүргийн онцгой комисс, удирдах бүрэлдэхүүнд ОБЕГ-ын дэд дарга, бригадын генерал Б.Ууганбаяр “Ослын үеийн удирдлагын тогтолцоо-Хариу арга хэмжээ” сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд, Засаг даргын тамгын газар, дэргэдэх байгууллагын удирдлагууд, хороодын засаг дарга нар, аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлагууд хамрагдсан юм.

Сургалтаар стратегийн команд штабын болон Гамшгаас хамгаалах команд штабын дадлага сургуулийн талаар мэдлэг олгох, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигтай тэмцэх, хор уршгийг арилгах, гамшгийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг бууруулахад удирдлагын гүйцэтгэх үүрэг, ослын үеийн удирдлагын системээр ажиллах чадвар зохион байгуулалт, харилцан ажиллагааг хангуулах дадлага эзэмшүүллээ.