Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлтийн асуудлаар Монгол Банканд илгээсэн албан хүсэлтийн хариу иржээ
2023.03.27

Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлтийн асуудлаар Монгол Банканд илгээсэн албан хүсэлтийн хариу иржээ

МҮЭХ-оос 2023 оны нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр Монгол улсын Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлт, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн өр төлбөрийг барагдуулах ажил удаашралтай олон тэрбум төгрөгийн зээлээ төлөөгүй хувь хүн, албан байгууллагыг шүүхэд хандсан нэрээр зээлийн хүү, алдангийг зогсоож байгаа нь шударга бус байгааг онцолж, зээлийн хүү, алдангийг зогсоодоггүй байх хууль эрх зүйн орчныг бий болгоход эдийн засгийн болон эрх зүйн ямар  асуудлууд тулгарч байгааг тодруулж, Монгол Банканд албан тоот хүргүүлсэн.

Тэгвэл уг хүсэлтийн хариуг Монгол банкнаас МҮЭ-ийн холбоонд хаяглан энэ сарын 20-нд ирүүлсэн байна.

“Монголын банкны  2021 оны судалгаанаас үзэхэд нийт чанаргүй зээлийн 37% шүүхийн шатанд 1-5 жил болж байгаа бол 22% нь шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд 2.6-7.5 жил болж  байна. Түүнчлэн чанаргүй зээлийг шүүхээр нэхэмжлээгүй, хүү зогсоогүй тохиолдолд 132.9 тэрбум төгрөгийн хүү нэмж тооцогдох буюу дунджаар зээл бүрээс 12.6-тай тэнцэх хэмжээний хүүгийн орлогыг алдаж байгаа  учир чанаргүй зээл хийж байгаа ажилд дунджаар 2.2 сая төгрөгийн зардал гарч байна.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны тавдугаар сарын 21-ний өдөр баталсан Банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай  /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн хүрээнд зээл олгож эхэлсэн өдрөөс төлсөн өдөр хүртэлх хугацаанд үргэлжилж зээлийг ашигласан хугацаагаар тооцож хүү авдаг хуулийн заалт 2021 оны долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа” хэмээн онцолжээ.