Тээврийн либералчлалыг эрчимжүүлж эдийн засгийн "судас"-аа тэлнэ
2023.03.23

Тээврийн либералчлалыг эрчимжүүлж эдийн засгийн "судас"-аа тэлнэ

Олон улсын Тээврийн форумын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Ён Тэгтэй уулзлаа.

Олон улсын Тээврийн форум бол дэлхийн хэмжээнд тээврийн салбарын бодлогыг тодорхойлдог, бүс нутгийн тээврийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажилладаг томоохон байгууллага юм.

Уулзалтын хүрээнд:

  • Агаарын тээврийг либералчлах
  • Олон улсын тээврийн хэлэлцээрүүдэд нэгдэх
  • Бүс нутгийн тээвр логистикийн сүлжээнд нэгдэх, тус сүлжээг хөгжүүлэхэд идэвхтэй оролцох
  • Энэ оны 11-р сард бүс нутгийн түвшинд олон улсын тээврийн форум зохион байгуулах
  • Олон улсын авто тээврийн олон талт гэрээнд нэгдэх
  • Ази Европыг холбосон авто болон төмөр замын хамгийн дөт замналуудыг бий болгох
  • Хуурай боомтыг хөгжүүлэх зэрэг асуудлаар санал солилцож, мэргэжил арга зүй, техникийн туслалцаа авахаар тогтлоо.
Тээвэр бол эдийн засгийг тэтгэх судас юм.