Гэр бүлийн боловсрол олгох ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа
2023.04.07

Гэр бүлийн боловсрол олгох ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа

Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албанаас 95 дугаар цэцэрлэгийн  багш сурган хүмүүжүүлэгчид, эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан “Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт”-ыг зохион байгууллаа.

Засгийн газрын 2018 оны гуравдугаар тогтоолд үндэслэн ИТХ-ын даргын 2021 оны 57 дугаар тогтоолоор “Эцэг эхийн зөвлөл” байгуулах захирамж гарсан.

Уг захирамжийн хүрээнд хүүхдийн эрүүл, аюулгүй өсөж торних, сурч боловсрох орчныг бүрдүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдэд ээлтэй байгууллага, хамт олныг бий болгох, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт болдог.

Энэ удаагийн сургалтад багш, эцэг эхчүүдийн төлөөлөл 80 гаруй хүн хамрагдаж, шинэ мэдлэг мэдээлэл авч, хүүхдийн төлөвшил, өсөж хүмүүжих орчин, гэр бүлийн боловсролын талаар санал солилцов. Сургалт үр өгөөжтэй боллоо, цаашид ч дахин хамрагдах хүсэлтэй байна гэдгээ эцэг эхчүүд илэрхийллээ.