2023.05.26

Хан-Уул дүүргийн 1-р хороонд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 13 орон сууц байна