Зөвшөөрөлгүй 31 өрхийн 1852 метр модон болон төмөр хашаа, 28 гэрийг нүүлгэн чөлөөлөв
2023.09.10

Зөвшөөрөлгүй 31 өрхийн 1852 метр модон болон төмөр хашаа, 28 гэрийг нүүлгэн чөлөөлөв

Сонгинохайрхан дүүргийн голын онцгой хамгаалалтын бүсэд зөвшөөрөлгүй 58 айл, өрх буусан байсан. Эдгээр айл, өрхүүдэд дүүргийн Газар зохион байгуулалтын хоёрдугаар албанаас давтагдсан тоогоор 432 удаа шаардах хуудас өгчээ.

Өнөөдрийн байдлаар зөвшөөрөлгүй 31 өрхийн 1852 метр модон болон төмөр хашаа, 28 гэрийг дүүргийн Газар зохион байгуулалтын хоёрдугаар алба, Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсүүд хамтран чөлөөлөөд байна.